Het verwerkingsregister

Bewijslast De verplichtingen om mee te werken aan verzoeken van betrokkenen en hen actief en correct te informeren zijn duidelijk. Daarbovenop geldt een bewijslast voor de verwerkingsverantwoordelijke om dat aan te tonen (artikel 30). De verwerkingsverantwoordelijke houdt daarom een register bij van de verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle volgende informatie: Naam en … Lees meer

Wat staat er in het verwerkingsregister?

Grotere verantwoordelijkheid Hier komt de grotere verantwoordelijkheid van organisaties duidelijk om de hoek kijken. Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Het register is vormvrij, maar moet (beknopt) de volgende gegevens bevatten: – de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke – de verwerkingsdoeleinden; – … Lees meer