Privacybeleid in 46 checklists

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. … Lees meer

Grip op datalekken

Datalekken: de grootste angst van elke persoon of bedrijf. Hoe voorkomt u dit en wat moet u doen als dit toch gebeurt? ‘Grip op datalekken’ biedt praktische handvatten om de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te voeren. Daarnaast kunt u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de … Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Editie 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang … Lees meer

Facebook moet ouders overleden meisje inzage geven

Facebook Een Duits meisje is overleden na overreden te zijn door een tram. Omdat nooit duidelijk is geworden of er sprake was van een ongeluk of een bewuste actie van het meisje, hebben de ouders om inzage in haar Facebook historie verzocht. Zijn je vrienden anoniem? Facebook heeft de situatie van overlijden … Lees meer

Grip op de avg

  Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten. Ondertussen krijgt privacy elk jaar meer aandacht. Vanaf 25 … Lees meer

De voordelen van één Europese privacywet

Sinds de introductie van de WBP hebben er zoveel internationale ontwikkelingen plaatsgevonden, dat een grondige revisie niet uit kon blijven. Deze is in Europees verband uitgevoerd en heeft geresulteerd in een verordening, hetgeen inhoudt dat toepassing bindend is voor alle EU-lidstaten en haar inwoners. Zij hoeven daarom geen separate wetgeving te ontwerpen, … Lees meer

Wat is privacy?

Een goede vraag, want in de AVG komt het woord ‘privacy’ niet voor. Iedereen heeft zelf wel een voorstelling bij wat privacy is, maar een gemene deler vinden is best lastig. Op de Nationale Privacy Conferentie 2018 gaf Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, een voorzet: “Als we praten over privacy, dan … Lees meer