Minderjarigen verdienen bescherming

Inspanning vereist De wet neemt minderjarigen in bescherming door de toestemming van een minderjarige betrokkene alleen rechtmatig te verklaren als het kind ouder dan 16 jaar is, of als de minderjarige over een machtiging of toestemming beschikt van een persoon die de ouderlijke bevoegdheid draagt. Vervolgens moet de verwerkersverantwoordelijke redelijke inspanningen doen … Lees meer