Wanneer ben je Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

Het gaat om kwaliteiten Deze vraag valt niet uit de lucht met de AVG want ook met de Wbp bestond een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Het antwoord van de AVG op de vraag is heel simpel. Een functionaris voor gegevensbescherming wijs je aan op grond van zijn professionele kwaliteiten. En in het … Lees meer

Komt de AVG te laat?

Strenge AVG Europa heeft van oudsher een van de strengste privacywetten. Dat wil niet zeggen dat andere landen geen wetgeving op dit gebied hebben, maar de AVG is alomvattend. Andere landen hebben vaak een gefragmenteerde aanpak. De EU heeft de AVG (GDPR) in het leven geroepen omdat de vorige richtlijnen de internationale … Lees meer

Privacybeleid in 46 checklists

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. … Lees meer

Grip op datalekken

Datalekken: de grootste angst van elke persoon of bedrijf. Hoe voorkomt u dit en wat moet u doen als dit toch gebeurt? ‘Grip op datalekken’ biedt praktische handvatten om de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te voeren. Daarnaast kunt u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de … Lees meer

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Editie 2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang … Lees meer

In welke landen geldt de GDPR?

De AVG, ofwel de GDPR, is door de EU uitgevaardigd en door de EU-landen overgenomen. Daarnaast zijn er een aantal landen die zich conformeren aan de GDPR. Dat zijn landen uit de EER (de Europese Economische Ruimte), te weten Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Als we de naam Liechtenstein zien, dan komt de … Lees meer

Facebook moet ouders overleden meisje inzage geven

Facebook Een Duits meisje is overleden na overreden te zijn door een tram. Omdat nooit duidelijk is geworden of er sprake was van een ongeluk of een bewuste actie van het meisje, hebben de ouders om inzage in haar Facebook historie verzocht. Zijn je vrienden anoniem? Facebook heeft de situatie van overlijden … Lees meer