Autoriteit Persoonsgegevens geeft eerste knauw

Bestuurlijke boete Deze week werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet alleen blaft, maar ook voor de eerste keer een verwerkingsverantwoordelijke heeft gebeten. Met een forse bestuurlijke boete voor de tekortkomingen én een lastgeving om de tekortkomingen ongedaan te maken, is het HagaZiekenhuis het eerste ‘slachtoffer’ sinds de invoering van de … Lees meer

Wanneer ben je Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

Het gaat om kwaliteiten Deze vraag valt niet uit de lucht met de AVG want ook met de Wbp bestond een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Het antwoord van de AVG op de vraag is heel simpel. Een functionaris voor gegevensbescherming wijs je aan op grond van zijn professionele kwaliteiten. En in het … Lees meer

Bewaartermijn, waar zijn we aan toe?

Geen concrete bewaartermijn De bewaartermijn is een lastig onderwerp dat ook met de nieuwe privacywet niet veel concreter wordt. De eis van ‘niet langer bewaren dan benodigd voor het doel’ bestond al, maar staat met de AVG opnieuw in de belangstelling. Het lijkt erop dat door gegevens weg te gooien er een … Lees meer