Leesvoer voor op het strand en in de sauna

Er is heel veel leesmateriaal op de markt en laten we eerlijk zijn, je wilt gewoon weten wat de bedoeling is.  Wat is voor jouw bedrijf van toepassing is. Niet teveel tijd kwijt zijn aan iets wat niet je core business is. Vandaar een selectie aan boeken over de Privacywetgeving en AVG waar je wat aan hebt.

privacywet

In Checklist Privacy: privacybeleid in 46 checklists bieden de auteurs aan de hand van 46 checklists handvatten voor het inrichten van een privacy policy.

Lees meer...

Bestel het boek
privacywet/ avg

Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten.

Lees meer

Bestel het boek

 

privacywet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail.

Lees hier meer

Bestel het boek
privacywet

Datalekken: de grootste angst van elke persoon of bedrijf. Hoe voorkomt u dit en wat moet u doen als dit toch gebeurt?

 

Lees hier meer

Bestel het boek

 

 

privacywet

Privacyregelgeving dwingt organisaties om technische en organisatorische maatregelen te nemen, maar er is ook het besef van morele waarden nodig om de juiste mindset te krijgen bij het management en de medewerkers. Om dit scherp te krijgen helpt een hierop gerichte, procesmatige werkwijze. In dit boek wordt die werkwijze in de vorm van het privacy management procesmodel aangereikt en uiteengezet.

Het privacy management procesmodel helpt de privacy professional een projectmatige en veranderkundige invalshoek te hanteren, onder meer door het inzichtelijk maken van dilemma's. Het procesmodel is als generiek werk- en denkkader toepasbaar voor zowel kleine opdrachten als voor omvangrijke projecten en leent zich om sectorspecifiek gemaakt te worden.

Bestel het boek

 

privacywet

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), ook wel de Privacyverordening genoemd, vormt in alle lidstaten van de Europese Unie de basis met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De AVG vervangt vanaf 25 mei 2018 in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en in Europa de zogenaamde Privacyrichtlijn. Naast deze speciale wetgeving over persoonsgegevens, wordt de privacy van personen onder meer beschermd door het goed werkgeverschap, het strafrecht en vormt het één van de aandachtspunten voor de ondernemingsraad.

In dit boek wordt ingegaan op de werking van de AVG en de relatie daarvan met de werkvloer, het werkveld van de ondernemingsraad.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst specifiek ingegaan op de rechten en plichten van de AVG. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 de (juridische) positie van de ondernemingsraad behandeld. Hoofdstuk 4 behandelt de (juridische) positie van de individuele werknemer. In hoofdstuk 5 komt de rol van de ondernemingsraad aan bod. Best practices worden in hoofdstuk 6 besproken. Het boek wordt afgesloten met twee bij lagen: een schematisch overzicht en de wettekst van de AVG.

Bestel het boek