Verantwoordelijke

Ikkendeprivacywet.nl is een website over de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en is een initiatief van Bizzenze BV, Rueterlaan 7 te Laren. Bizzenze BV is de verwerkings-verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Omdat wij het vanzelfsprekend vinden om je persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk te behandelen, houden wij ons aan de AVG en artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet.

 

Persoonsgegevens

Deze gegevens verkrijgen we op verschillende manieren, namelijk bij:

 • het aanmaken van een account,
 • het indienen van een vraag of reactie via het contactformulier,
 • het aanmelden voor de nieuwsbrief,
 • het aanbieden van producten of diensten,
 • het aanbieden van een vacature.

 

Het is mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden vastgelegd en verwerkt: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, IBAN, interessegebieden, cookie ID en surfgedrag. Over cookie ID en surfgedrag is meer te lezen in de cookieverklaring.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het aanmaken van een account
 • beveiliging
 • deelname aan discussies
 • reageren op vragen of verzoeken
 • plaatsen van product- of dienstenaanbieding en/of afrekenen daarvan
 • plaatsen van vacature
 • het verzenden van zogenaamde dienstmededelingen
 • het toezenden van nieuwsbrieven
 • doelgroep advertenties
 • het verzorgen van de bedrijfsadministratie.

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven, of dit op grond van wet- of regelgeving een verplichting is. Hosting van de website vindt in Nederland plaats. Bij aankoop van producten of diensten en het reageren op vacatures, verstrek je zelf je gegevens aan die partij; dat is niet de verantwoordelijkheid van ikkendeprivacywet.nl.

 

Bewaartermijn

We bewaren je gegevens zolang nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Inloggegevens verwijderen we in principe als je je account opheft, tenzij het nodig is om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat je een ban hebt.

 

Beveiliging gegevens

Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor onze medewerkers of onder de verantwoordelijkheid van ons. De systemen zijn beveiligd tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik of verwerking van gegevens. De beveiligingsmaatregelen worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens en recht van verzet

De AVG geeft een je een aantal rechten ter waarborging van de bescherming van je persoonsgegevens.

 • Informatie en inzage: je kan inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken.
 • Rectificatie: als we verkeerde gegevens van je verwerken kan je die laten aanpassen.
 • Vergetelheid: je kan persoonsgegevens laten verwijderen.
 • Beperking: een onrechtmatige of onjuiste verwerking kan beperkt worden.
 • Bezwaar (verzet): tegen de verwerking van je persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: persoonlijke gegevens kun je over laten dragen.
 • Toestemming intrekken: toestemming voor het gebruik van gegevens kan je intrekken.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Voor een verzoek hiertoe volstaat een e-mail naar info@bizzenze.com of een schriftelijk verzoek naar het eerder genoemde adres onder vermelding van het gewenste verzoek.