Belastingdienst verwerkt BSN in strijd met de AVG [update]
post

BTW identificatienummer Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat de Belastingdienst niet in staat is om per 1 januari 2019 te stoppen met het gebruik van het BSN van zelfstandige ondernemers in het BTW-nummer. De Autoriteit Persoonsgegevens had 1 januari 2019 als deadline gesteld. Er lijkt een mogelijkheid … Lees meer

Belastingdienst verwerkt BSN in strijd met de AVG
post

Het BSN (burger service nummer) is een uniek identificatienummer dat gebruikt wordt voor de communicatie tussen individu en overheid, waarvan iedere burger ingeprent krijgt hiermee zorgvuldig om te gaan. Zelfs bij het ‘beruchte’ kopietje paspoort moet je het BSN nummer doorhalen om te voorkomen dat verwerking van het BSN onrechtmatig plaatsvindt. Alles … Lees meer

privacywet/ avg
Grip op de avg
post

  Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten. Ondertussen krijgt privacy elk jaar meer aandacht. Vanaf 25 … Lees meer

Wat is verwerken?
post

Centraal in de wet staat het verwerken van persoonsgegevens, waarbij verwerken (in artikel 4) is gedefinieerd als “een bewerking of een geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”. Om geen enkele twijfel te laten bestaan over wat al dan niet onder deze definitie valt, is er een gedetailleerde, niet-limitatieve … Lees meer

De voordelen van één Europese privacywet
post

Sinds de introductie van de WBP hebben er zoveel internationale ontwikkelingen plaatsgevonden, dat een grondige revisie niet uit kon blijven. Deze is in Europees verband uitgevoerd en heeft geresulteerd in een verordening, hetgeen inhoudt dat toepassing bindend is voor alle EU-lidstaten en haar inwoners. Zij hoeven daarom geen separate wetgeving te ontwerpen, … Lees meer

Wat is privacy?
post

Een goede vraag, want in de AVG komt het woord ‘privacy’ niet voor. Iedereen heeft zelf wel een voorstelling bij wat privacy is, maar een gemene deler vinden is best lastig. Op de Nationale Privacy Conferentie 2018 gaf Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, een voorzet: “Als we praten over privacy, dan … Lees meer

Verordening vs. richtlijn
post

Richtlijn De voorganger van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is gebaseerd op een richtlijn. Een richtlijn is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken, maar waarbij de lidstaten zelf de uiteindelijke wetgeving mogen vaststellen. Het is in feite een instructie aan wetgevers. Verordening Een verordening … Lees meer

Een nieuw ecosysteem
post

Meer rechten voor een betrokkene Een belangrijke uitkomst van de AVG is dat een betrokkene meer rechten heeft om naleving van de privacywet af te dwingen. Betrokkenen zijn weerbaarder om te beslissen en mee te kijken met hun eigen gegevens. Door vervolgens verplichtingen tot transparantie en verantwoording bij de verwerkingsverantwoordelijke te leggen, … Lees meer

Niet weten waar je moet beginnen?
post

Je bent niet alleen Dan ben je niet de enige. Je bent al jaren bezig en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. En toch krijg je het gevoel dat je opnieuw moet beginnen. Dat is maar deels terecht. Als het goed is heb je alleen maar klanten in je database die toestemming hebben … Lees meer

1 2 3 4 5