Bewaartermijn, waar zijn we aan toe?
post

Geen concrete bewaartermijn De bewaartermijn is een lastig onderwerp dat ook met de nieuwe privacywet niet veel concreter wordt. De eis van ‘niet langer bewaren dan benodigd voor het doel’ bestond al, maar staat met de AVG opnieuw in de belangstelling. Het lijkt erop dat door gegevens weg te gooien er een … Lees meer

Privacy Shield met VS op het spel
post

Privacy Shield De AVG / GDPR heeft waarschijnlijk meer in beweging gezet dan iedereen kon bevroeden. Na alle rumoer over mogelijke boetes en grote social media bedrijven die (nog) niet compliant zijn met de privacywet, komt er weer een konijn uit de hoge hoed. Op 30 juli 2018 is via de Financial … Lees meer

De beste boeken
page

Er is heel veel leesmateriaal op de markt en laten we eerlijk zijn, je wilt gewoon weten wat de bedoeling is.  Wat is voor jouw bedrijf van toepassing is. Niet teveel tijd kwijt zijn aan iets wat niet je core business is. Vandaar een selectie aan boeken over de Privacywetgeving en AVG … Lees meer

privacywet
Privacybeleid in 46 checklists
post

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. … Lees meer

privacywet
Grip op datalekken
post

Datalekken: de grootste angst van elke persoon of bedrijf. Hoe voorkomt u dit en wat moet u doen als dit toch gebeurt? ‘Grip op datalekken’ biedt praktische handvatten om de wettelijke procedures rond datalekken in de organisatie in te voeren. Daarnaast kunt u modulair extra maatregelen doorvoeren en vormt het boek de … Lees meer

privacywet
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Editie 2018
post

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – artikelsgewijs commentaar. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (in het Engels GDPR) vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de omgang … Lees meer

Transparantie is de rode draad
post

Het recht van de een, is de plicht van een ander Hier wordt heel duidelijk hoe de relatie van de rechten van betrokkene in een wisselwerking samenhangt met de plichten van de verwerkingsverantwoordelijke. Het recht van de een, is de plicht van de ander. De wet stelt duidelijk dat de betrokkene communicatie … Lees meer

Wat staat er in het verwerkingsregister?
post

Grotere verantwoordelijkheid Hier komt de grotere verantwoordelijkheid van organisaties duidelijk om de hoek kijken. Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Het register is vormvrij, maar moet (beknopt) de volgende gegevens bevatten: – de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke – de verwerkingsdoeleinden; – … Lees meer

Adverteren
page

Waarom ikkendeprivacywet.nl? Ikkendeprivacywet.nl is een platform met actuele inhoud waar geïnteresseerden in de privacywetgeving inspiratie en kennis opdoen, inzichten vergaren en op zoek gaan naar antwoorden op hun vragen. Deze afgebakende doelgroep maakt het aantrekkelijk om uw product of dienst op ikkendeprivacywet.nl aan te bieden. Wat kan ik aanbieden? Onze voorwaarden zijn … Lees meer

Privacy by Design & Privacy by Default
post

De verwerkingsverantwoordelijke heeft ook de plicht om gegevensbescherming te realiseren door een juist ontwerp en standaardinstellingen (artikel 25). De Engelse benamingen Privacy by Design en Privacy by Default zijn uitermate pakkend om aan te geven waar het over gaat. Privacy by Design Privacy by Design houdt in dat in het ontwerp van … Lees meer

1 2 3 4 5