Disclaimer

Ikkendeprivacywet.nl is een informatieve website over de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG/GDPR) en aanverwante privacy onderwerpen. Wij brengen, nieuws, inzichten, discussie en opinie met de grootst mogelijke zorg over dit onderwerp. Wij kunnen echter niet garanderen dat de gepresenteerde informatie juist en volledig is en ook van toepassing is in de situatie van de lezer.

 

Informatie verstrekt als opinie van een schrijver, moet een lezer ook beschouwen als opinie en niet noodzakelijkerwijs als waarheid, juist of volledig. Derhalve aanvaarden wij geen enkele aansprakelijk voor de inhoud van de website.

 

Ook kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor informatie die wordt verstrekt op websites waarnaar ikkendeprivacywet.nl verwijst of die via zogenaamde ‘embedded content’ beschikbaar wordt gemaakt.

 

We doen ons uiterste best om de inbreng en discussies op ons forum inhoudelijk en gericht te houden. Daar hebben we spelregels voor. Meer kunnen wij niet beloven.