Wat is verwerken?

Centraal in de wet staat het verwerken van persoonsgegevens, waarbij verwerken (in artikel 4) is gedefinieerd als “een bewerking of een geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”. Om geen enkele twijfel te laten bestaan over wat al dan niet onder deze definitie valt, is er een gedetailleerde, niet-limitatieve … Lees meer

Verordening vs. richtlijn

Richtlijn De voorganger van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is gebaseerd op een richtlijn. Een richtlijn is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken, maar waarbij de lidstaten zelf de uiteindelijke wetgeving mogen vaststellen. Het is in feite een instructie aan wetgevers. Verordening Een verordening … Lees meer

1 2