Autoriteit Persoonsgegevens geeft eerste knauw

Bestuurlijke boete Deze week werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet alleen blaft, maar ook voor de eerste keer een verwerkingsverantwoordelijke heeft gebeten. Met een forse bestuurlijke boete voor de tekortkomingen én een lastgeving om de tekortkomingen ongedaan te maken, is het HagaZiekenhuis het eerste ‘slachtoffer’ sinds de invoering van de … Lees meer

Recht van inzage

Naleving van de AVG Een belangrijk recht voor een betrokkene is het recht op inzage uit artikel 15. Het sluit namelijk naadloos aan op het recht van transparantie. Vanuit dit recht geeft een verwerkingsverantwoordelijke ondermeer aan welke persoonsgegevens deze verzamelt en met welk doel. Een betrokkene moet namelijk weten waar hij aan … Lees meer

Attentie, personeel!

Alle facetten Hier heeft bijna elke organisatie en elk individu mee te maken. En dan ook nog met alle facetten van de privacywet. Gelukkig is de verwerking van personeelsgegevens behoorlijk uitgewerkt. Ook heeft de AP meerdere instructies beschikbaar voor de omgang met personeel. In de praktijk zie je dat het probleem niet … Lees meer

Het verwerkingsregister

Bewijslast De verplichtingen om mee te werken aan verzoeken van betrokkenen en hen actief en correct te informeren zijn duidelijk. Daarbovenop geldt een bewijslast voor de verwerkingsverantwoordelijke om dat aan te tonen (artikel 30). De verwerkingsverantwoordelijke houdt daarom een register bij van de verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle volgende informatie: Naam en … Lees meer

Wat staat er in het verwerkingsregister?

Grotere verantwoordelijkheid Hier komt de grotere verantwoordelijkheid van organisaties duidelijk om de hoek kijken. Elke verwerkingsverantwoordelijke houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Het register is vormvrij, maar moet (beknopt) de volgende gegevens bevatten: – de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke – de verwerkingsdoeleinden; – … Lees meer

De voordelen van één Europese privacywet

Sinds de introductie van de WBP hebben er zoveel internationale ontwikkelingen plaatsgevonden, dat een grondige revisie niet uit kon blijven. Deze is in Europees verband uitgevoerd en heeft geresulteerd in een verordening, hetgeen inhoudt dat toepassing bindend is voor alle EU-lidstaten en haar inwoners. Zij hoeven daarom geen separate wetgeving te ontwerpen, … Lees meer

Niet weten waar je moet beginnen?

Je bent niet alleen Dan ben je niet de enige. Je bent al jaren bezig en gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om. En toch krijg je het gevoel dat je opnieuw moet beginnen. Dat is maar deels terecht. Als het goed is heb je alleen maar klanten in je database die toestemming hebben … Lees meer