Het verwerkingsregister

Bewijslast De verplichtingen om mee te werken aan verzoeken van betrokkenen en hen actief en correct te informeren zijn duidelijk. Daarbovenop geldt een bewijslast voor de verwerkingsverantwoordelijke om dat aan te tonen (artikel 30). De verwerkingsverantwoordelijke houdt daarom een register bij van de verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle volgende informatie: Naam en … Lees meer

Ik ben een verwerker

Wat zegt de wet over mij? Een verwerker is “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.” Het grootste deel van de definitie wordt in beslag genomen door het omschrijven van wie of wat gegevens kan verwerken. Hier kunnen … Lees meer