Autoriteit Persoonsgegevens geeft eerste knauw
post

Bestuurlijke boete Deze week werd bekend dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet alleen blaft, maar ook voor de eerste keer een verwerkingsverantwoordelijke heeft gebeten. Met een forse bestuurlijke boete voor de tekortkomingen én een lastgeving om de tekortkomingen ongedaan te maken, is het HagaZiekenhuis het eerste ‘slachtoffer’ sinds de invoering van de … Lees meer

Beginselen van de AVG
Beginselen van de verwerking
post

Beginselen van de verwerking Als het onduidelijk is hoe je de AVG moet toepassen, dan is het handig om een stapje terug te doen van de details die je beeld vertroebelen. En gewoon te starten bij de beginselen van de verwerking. Deze beginselen staan in artikel 5 van de AVG en luiden … Lees meer

Wanneer ben je Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?
post

Het gaat om kwaliteiten Deze vraag valt niet uit de lucht met de AVG want ook met de Wbp bestond een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Het antwoord van de AVG op de vraag is heel simpel. Een functionaris voor gegevensbescherming wijs je aan op grond van zijn professionele kwaliteiten. En in het … Lees meer

Recht van inzage
post

Naleving van de AVG Een belangrijk recht voor een betrokkene is het recht op inzage uit artikel 15. Het sluit namelijk naadloos aan op het recht van transparantie. Vanuit dit recht geeft een verwerkingsverantwoordelijke ondermeer aan welke persoonsgegevens deze verzamelt en met welk doel. Een betrokkene moet namelijk weten waar hij aan … Lees meer

Attentie, personeel!
post

Alle facetten Hier heeft bijna elke organisatie en elk individu mee te maken. En dan ook nog met alle facetten van de privacywet. Gelukkig is de verwerking van personeelsgegevens behoorlijk uitgewerkt. Ook heeft de AP meerdere instructies beschikbaar voor de omgang met personeel. In de praktijk zie je dat het probleem niet … Lees meer

Dossier BSN – depositogarantiestelsel
post

Single client view Misschien niet heel recent nieuws, maar het bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken past prima in ons dossier BSN. In Nederland kennen we het depositogarantiestelsel (DGS) dat rekeninghouders van banken in principe tot een maximum van EUR 100.000 schadeloos stelt als een bank failliet gaat. Hiervoor dragen deelnemende … Lees meer

Een grote maskerade !?
post

Dinomaskers Vandaag maakt DierenPark Amersfoort op haar site bekend dat zij dinomaskers inzet om de privacy van hun bezoekers te waarborgen. De woordvoerder geeft aan dat bij bezoekers de vraag speelt of er mogelijkheden zijn om niet gefotografeerd of gefilmd te worden tijdens hun dagje uit. Als speels antwoord op deze kwestie … Lees meer

Het verwerkingsregister
post

Bewijslast De verplichtingen om mee te werken aan verzoeken van betrokkenen en hen actief en correct te informeren zijn duidelijk. Daarbovenop geldt een bewijslast voor de verwerkingsverantwoordelijke om dat aan te tonen (artikel 30). De verwerkingsverantwoordelijke houdt daarom een register bij van de verwerkingsactiviteiten. Dit register bevat alle volgende informatie: Naam en … Lees meer

Dossier BSN – kopietje paspoort
post

Zichtbaarheid BSN Het gebruik en zichtbaar hebben van het BSN blijft een punt van aandacht. Na eerdere berichten over het ongewenst ‘publiceren’ van het BSN door de Belastingdienst in het BTW-identificatienummer van ondernemers, is het nu de beurt aan het paspoort. Op de fotozijde is in de automatisch leesbare regels het BSN … Lees meer

Komt de AVG te laat?
post

Strenge AVG Europa heeft van oudsher een van de strengste privacywetten. Dat wil niet zeggen dat andere landen geen wetgeving op dit gebied hebben, maar de AVG is alomvattend. Andere landen hebben vaak een gefragmenteerde aanpak. De EU heeft de AVG (GDPR) in het leven geroepen omdat de vorige richtlijnen de internationale … Lees meer

1 2 3 4 5