Wat is verwerken?

DELEN IS LEUK:

Centraal in de wet staat het verwerken van persoonsgegevens, waarbij verwerken (in artikel 4) is gedefinieerd als “een bewerking of een geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés”. Om geen enkele twijfel te laten bestaan over wat al dan niet onder deze definitie valt, is er een gedetailleerde, niet-limitatieve opsomming van voorbeelden aan toegevoegd:

 • verzamelen,
 • vastleggen,
 • ordenen,
 • structureren,
 • opslaan,
 • bijwerken of wijzigen,
 • opvragen,
 • raadplegen,
 • gebruiken,
 • verstrekken door middel van doorzending,
 • verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen,
 • aligneren of combineren,
 • afschermen,
 • wissen of vernietigen van gegevens.

Hier kan je dus niets anders van maken dan dat een activiteit waarbij een organisatie met persoonsgegevens in aanraking komt, onder de definitie van verwerken en daarmee de privacywet valt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *