Verordening vs. richtlijn

DELEN IS LEUK:
Richtlijn

De voorganger van de AVG, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is gebaseerd op een richtlijn. Een richtlijn is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen moeten bereiken, maar waarbij de lidstaten zelf de uiteindelijke wetgeving mogen vaststellen. Het is in feite een instructie aan wetgevers.

Verordening

Een verordening daarentegen is een Europese wet die voor iedereen in de EU geldt. Deze omslag lijkt voor het bewaken van de privacy een grote vooruitgang: er is geen fragmentatie meer binnen de EU en interpretatie met betrekking tot een onderwerp – dat geen grenzen kent – wordt voorkomen. Alleen de verschillende taalversies van diezelfde wet blijven bestaan. Hiervan wordt overigens opgemerkt dat de vertaling niet altijd foutloos is. Als het nauw luistert dan is aan te raden de originele Engelstalige versie van de verordening als uitgangspunt te nemen.

Internationale samenwerking

Voor de Autoriteit Persoonsgegevens betekent de AVG als verordening ook een ander uitgangspunt. Omdat de eigen nationale invulling van de privacywet sterk is beperkt en uniformiteit noodzaak is, is de internationale samenwerking tussen de verschillende nationale toezichthouders flink opgeschroefd. Nationale interpretaties zijn niet meer mogelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *