Dossier BSN – depositogarantiestelsel

DELEN IS LEUK:
Single client view

Misschien niet heel recent nieuws, maar het bericht van de Nederlandse Vereniging van Banken past prima in ons dossier BSN. In Nederland kennen we het depositogarantiestelsel (DGS) dat rekeninghouders van banken in principe tot een maximum van EUR 100.000 schadeloos stelt als een bank failliet gaat. Hiervoor dragen deelnemende banken periodiek een premie af aan het uitvoerinsgorgaan DGS. Een belangrijke wijziging voor banken per 2019 is de verkorting van de uitkeringstermijn van 20 naar 7 werkdagen. Voor banken is het dus uiterst relevant – en efficiënt – om een eenduidig beeld te hebben van een rekeninghouder en het saldo waarover premie is verschuldigd. En hoe is deze ‘single client view’ nou beter te realiseren dan met behulp van het unieke BSN?

Wettelijke basis voor gebruik BSN

Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor contact tussen de overheid en burgers en is enkel te gebruiken als daar een wettelijke basis is. Voor de uitvoering van het DGS was echter geen wettelijke basis aanwezig om het BSN te mogen gebruiken. Bij monde van de NVB hebben de deelnemende banken de overheid daarom gevraagd om een wettelijke basis te creëren waardoor het BSN wel te gebruiken is. Dit heeft er begin 2018 toe geleid dat de Wet op het financieel toezicht het gebruik van het BSN voor het DSG expliciet toestaat. Dit heeft zich allemaal in het pre-AVG tijdperk afgespeeld. Het eerste positieve advies voor het gebruiken van het BSN van – destijds – het College Bescherming Persoonsgegevens – dateert al van 2010. Beter laat dan nooit. Lees hier meer over BSN en privacy.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *