Ik ben een verwerker

DELEN IS LEUK:
Wat zegt de wet over mij?

Een verwerker is “een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.”

Het grootste deel van de definitie wordt in beslag genomen door het omschrijven van wie of wat gegevens kan verwerken. Hier kunnen we kort over zijn: het maakt niet uit of je een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een aan een overheid gelieerde organisatie bent. Verwerk je persoonsgegevens? Dan ben je een verwerker.

In de wet staat het verwerken ‘ten behoeve van’. In het dagelijks spraakgebruik zal je echter veelal ‘in opdracht van’ horen. Dat is waarschijnlijk ook een betere weergave van de praktijk.

Belangrijkste verplichtingen voor de verwerker

Een verwerker is dus de persoon of organisatie die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Omdat de verwerker in opdracht werkt, staat het een verwerker nooit vrij om zelfstandig iets met de persoonsgegevens te doen. Het zijn namelijk niet de gegevens van de verwerker. Dit betekent echter niet dat de verwerker geen andere verplichtingen heeft. Voorop staat dat de beveiliging op orde moet zijn.

Zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijk mag een verwerker ook geen andere verwerker (sub-verwerker genoemd) inschakelen. Wederom is dat omdat het niet de gegevens van de verwerker zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet namelijk altijd aan zijn betrokkenen kunnen uitleggen waar de persoonsgegevens blijven en dat kan niet als verwerkers hun eigen gang mogen gaan. Als een verantwoordelijke instemt met het inschakelen van een sub-verwerker, dan worden de eisen die aan de verwerker zijn gesteld onverkort doorgegeven aan de sub-verwerker. Afzwakking van beschermings- en beveiligingsmaatregelen is dus niet toegestaan. In een keten van verwerkers en subverwerkers is het de eerste verwerker die het contact (en contract) met verwerkingsverantwoordelijke heeft, die aansprakelijk blijft jegens de verwerkingsverantwoordelijke. Sub-verwerkers op hun beurt zijn weer aansprakelijk jegens de verwerker die hen heeft ingeschakeld

Als verwerker ben je aansprakelijk voor afspraken en verplichtingen waar je niet aan voldaan hebt. Maar als het een verplichting betreft van de verwerkingsverantwoordelijke – zoals het informeren van betrokkenen – dan kan je dat als verwerker niet aangerekend worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *