Wat is privacy?

DELEN IS LEUK:

Een goede vraag, want in de AVG komt het woord ‘privacy’ niet voor. Iedereen heeft zelf wel een voorstelling bij wat privacy is, maar een gemene deler vinden is best lastig. Op de Nationale Privacy Conferentie 2018 gaf Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, een voorzet:

“Als we praten over privacy, dan praten we ook over de fundamenten van de Nederlandse rechtsorde. Als je het privacyrecht van mensen schendt, dan raak je die fundamenten. En die fundamenten van de Nederlandse rechtsorde zijn 1) gelijkheid, 2) solidariteit, 3) de klassieke vrijheidsrechten en als laatste de democratische rechtsstaat.”

Wat ons betreft staat deze omschrijving wel heel ver van de dagelijkse praktijk af. Hoewel het woord privacy niet voorkomt in de AVG, vinden we er wel genoeg aanknopingspunten.

Volgens het Handvest van de Europese Unie heeft eenieder recht op bescherming van zijn grondrechten. De verwerking van persoonsgegevens moet worden afgewogen tegen de andere grondrechten. Dit betekent onder andere een eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven, de vrijheid van gedachte, godsdienst en meningsuiting en culturele en godsdienstige verscheidenheid.

Dus, als een betrokkene gegevens voor een bepaald en vooraf bekend doel ter beschikking stelt, dan is er niks aan de hand. Diezelfde gegevens mogen echter nooit op een andere manier tot negatieve, onbekende of ongewenste gevolgen leiden. Dit komt veel meer in de buurt van een goede definitie van privacy. De identiteit of het gedrag van een persoon mag nooit tot ongewilde gevolgen voor deze persoon leiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *