Privacybeleid in 46 checklists

DELEN IS LEUK:
privacywet

Altijd fijn een checklist Privacy:

Elke organisatie verwerkt persoonsgegevens en overheden hebben persoonsgegevens zelf nodig om hun wettelijke taken uit te oefenen. Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy verordening (AVG) in werking, die gevolgen heeft voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Inzicht in alle gegevensverwerkingen binnen en buiten de organisatie is dan ook essentieel. Organisaties zullen er in de praktijk niet aan ontkomen beleid op te stellen en vast te leggen. Een daarop afgestemde, deugdelijke privacy policy kan daarbij behulpzaam zijn. In deze uitgave krijgt u handvatten aangereikt om dit in te richten.

Zo krijgt u een schets van de voorbereiding op het schrijven van een privacy policy, wordt aangegeven waarom de ‘tone at the top’ essentieel is voor het succesvol implementeren van uw policy, wordt een aantal algemene aandachtspunten bij het opstellen genoemd, wordt er gekeken naar wie er verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens en voor welk doel deze worden verwerkt. Daarnaast komen vele andere onderwerpen aan bod, zoals accountability, beveiliging en datalekken, auditplan en onderzoek door toezichthouders.

In de tweede druk zijn deze ontwikkelingen verwerkt. De tweede druk is volledig op de AVG gebaseerd, het aantal checklists is fors uitgebreid en de inhoud van de checklists is bijgewerkt. Nieuwe thema’s (PIA, privacy by design, data portabiliteit, profilering, leidende toezichthouder, registerplicht etc.) komen uitgebreid aan bod.

Nieuw is ook de toevoeging van een boetetabel. De checklists bevatten gerichte verwijzingen naar zowel de AVG (inclusief de overwegingen), de relevante bepalingen in de UAVG als de adviezen van Europese privacy toezichthouders. De tweede druk bevat niet langer de wettekst van de Wbp. Daarvoor is de in de Tweede Kamer ingediende implementatiewet met toelichting in de plaats gekomen. De transponeringstabel AVG-Wbp is vervallen: wij verwijzen naar de uitgebreidere tabel in de toelichting op de UAVG (transponering AVG naar UAVG naar WBP). Bij de tweede druk is in aanvulling op de tabel Wbp à AVG een nieuwe transponeringstabel opgenomen (UAVG à AVG) evenals een checklist die betrekking heeft op de overgangssituatie van Wbp naar AVG.

Kortom, dit boek maakt de checklists voor een brede doelgroep toegankelijk. Zo is het uitermate geschikt voor juristen en compliance officers, managers, ICT’ers en auditors.

Bestel hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *