Recht van inzage

DELEN IS LEUK:
Naleving van de AVG

Een belangrijk recht voor een betrokkene is het recht op inzage uit artikel 15. Het sluit namelijk naadloos aan op het recht van transparantie. Vanuit dit recht geeft een verwerkingsverantwoordelijke ondermeer aan welke persoonsgegevens deze verzamelt en met welk doel. Een betrokkene moet namelijk weten waar hij aan toe is. Met inzage in de persoonsgegevens kan een betrokkene vervolgens vaststellen of de belofte aan de betrokkene ook wordt nageleefd. En eventueel nadere actie ondernemen als de vastlegging of verwerking niet juist is.

Recht van uitsluitsel

Het recht van uitsluitsel gaat vooraf aan het recht van inzage: worden er persoonsgegevens van betrokkene verwerkt? Zodra dit is vastgesteld, is inzage mogelijk.

Inzage

Betrokkene heeft recht om inzage te verkrijgen in de persoonsgegevens die van hem vastliggen en onder andere de volgende onderwerpen:

  • doeleinden;
  • categorieën van persoonsgegevens en ontvangers, met name derde landen;
  • de duur of de criteria die de lengte van opslag bepalen;
  • de rechten die betrokkene heeft m.b.t. rectificeren, wissen, beperken verwerking en bezwaar;
  • mogelijkheid om een klacht in te dienen bij autoriteit;
  • de bron van de gegevens indien afkomstig van een derde;
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering;
  • de waarborgen ingeval van verstrekking aan een derde land.

Als het verzoek digitaal is gedaan, dan wordt de gevraagde informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt, tenzij de betrokkene verzoekt om beantwoording op schrift.

Geen drempels

Het is niet toegestaan drempels op te werpen die het inzagerecht belemmeren. Zo hoeft een betrokkene bijvoorbeeld niet aan te geven waarom deze zijn inzagerecht wil gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *