Wanneer ben je Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)?

DELEN IS LEUK:
Het gaat om kwaliteiten

Deze vraag valt niet uit de lucht met de AVG want ook met de Wbp bestond een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Het antwoord van de AVG op de vraag is heel simpel. Een functionaris voor gegevensbescherming wijs je aan op grond van zijn professionele kwaliteiten. En in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en zijn vermogen de taken te vervullen. Veel meer verlangt de AVG – en de toezichthouder – niet.

Geen certificering

Er is geen eis om een bepaalde opleiding gevolgd te hebben voordat je jezelf FG mag noemen. Maar als organisatie mag je niet een persoon benoemen als FG, als deze persoon niet als een FG gaat werken. Een richtlijn vanuit de Artikel 29-werkgroep geeft iets meer houvast. De relevante vaardigheden en deskundigheid omvatten:

  • expertise in nationale en Europese wetten en praktijken inzake gegevensbescherming, met inbegrip van een grondig inzicht in de algemene verordening gegevensbescherming
  • inzicht in de uitgevoerde verwerkingen
  • kennis van informatietechnologieën en gegevensbeveiliging
  • kennis van de bedrijfstak en de organisatie
  • vermogen om binnen de organisatie een cultuur van gegevensbescherming te bevorderen

Ook integriteit en professionele ethiek maken deel uit van de kwaliteiten van een FG. De FG hoeft niet zelf over alle kwaliteiten te beschikken. Het is voldoende als deze deskundigheden in zijn team voorhanden zijn.

Afhankelijk van de situatie

Het is de eigen verantwoordelijkheid van een organisatie of de juiste FG wordt ingezet die past bij de uitgevoerde gegevensverwerkingsactiviteiten en de vereiste bescherming. Bij een bijzonder complexe dataverwerkingsactiviteit of bij verwerking van gevoelige gegevens kan een hoger niveau van deskundigheid en support vereist worden. De kwaliteit van een FG is lastig te beoordelen. Voor de Autoriteit Persoonsgegevens is het belangrijker dat de FG als interne toezichthouder in staat is om zijn werk goed te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *